Ceļamaize līdzgaitniekiem

2020.gada rudens biedrībai bijis ražīgs, jo 31.oktobrī noslēdzies jau otrs īstenotais projekts - Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts "Ceļamaize līdzgaitniekiem", par kuru biedrība ar Sabiedrības integrācijas fondu šī gada maijā bija noslēgusi līgumu. Projektā īstenoti trīs, divu dienu ilgi apmācību semināri Liepājā, Daugavpilī un Rīgā. Papildinātu arī biedrības tehniskā aprīkojuma krājums. Seminārs īstenots biedrības brīvprātīgajam darbam izaicinājumiem pilnā laikā - apstājies līdzgaitniecības darbs cietumā, un arī ārpus tā saskarsme ar atbalsta saņēmējiem ir ierobežota. Taču savulaik kāds gudrais mācījis, ka taktikai krīzes brīdī jālīdzinās ūdenim, kurš vienmēr atrod zemāku vietu, kur izplūst. Arī mēs tuvākajos mēnešos pielāgosimies situācijai un mūsu spējas radīs jaunus izpausmes veidus bijušo notiesāto cilvēku atbalstam. Esam sagādājuši sev ceļamaizi gan iegūto sociālā atbalsta zināšanu veidā, gan arī jaunajā izstrādātājā galda spēlē, kas palīdz mums iejusties notiesātā cilvēka lomā un izprast krīzes situācijas pēc atbrīvošanas.

Projektu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Pilnveidojam sarunu prasmes!

 

Aizvadītajā nedēļā (piektdien un svētdien) Bona fide Latvia brīvprātīgie un biedri Rīgā tikās seminārā "Sarunas prasmju pamati". Kopīgi mācījāmies sarunāties, izpratām principus sarunai ar cilvēku krīzes situācijā, kā arī paņēmienus, ar kuriem varam sekmēt cilvēka izaugsmi, savu mērķu nospraušanu un motivācijas nostiprināšanu. Zināšanas papildināja arī semināra tematiskās sadaļas par manipulācijām, to atpazīšanu un savu iekšējo resursu stiprināšanu. Paldies semināra lektorēm - Lolitai Terēzei Nicmanei un Zanei Veinbergai. Priecājamies arī par "RB cafe" vidi - īpašu vietu īpašiem cilvēkiem. Iegūtās zināšanas liksim lietā savā turpmākajā darbā - atbalstot cilvēkus un palīdzot pārvarēt viņiem barjeras ceļā uz iekļaušanos sabiedrībā.

 

 

Semināru finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Jauns pakāpiens, jauni apvāršņi

Kopš šī gada maija biedrība "Bona fide Latvia" īsteno Latvijas valsts budžeta finansētā programmas "NVO fonds" projektu "Ceļamaize līdzgaitniekiem". Par projekta īstenošanu biedrība ar Sabiedrības integrācijas fondu 6.maijā noslēgusi līgumu. Projekts paredz vairākas aktivitātes, kas svarīgas biedrības darba turpināšanai - brīvprātīgo apmācības 3 Latvijas pilsētās strādājošo biedrības brīvprātīgo līdzgaitnieku apmācības, izglītojošas spēles brīvprātīgajiem un interesentiem no sabiedrības izveidošanu, kā arī biedrības darba stiprināšanu, nodrošinot tai materiālos resursus.

Lai gan 2020.gadā biedrības darbs nenorit kā plānots - darbu būtiski ietekmē COVID-19 izplatības ierobežojumi, kas rada šķēršļus saskarsmei ar notiesātajiem cilvēkiem - projektam ir nozīmīgs ieguldījums biedrības brīvprātīgo zināšanu vairošanā un motivācijas uzturēšanā.

Vasarā notikuši divi semināri (katrs 2 dienu ilgs) Liepājā un Daugavpilī. Šajās četrās apmācību dienās gan papildinājām mūsu zināšanu bagāžu par soda izpildes sistēmu Latvijā, notiesāto vajadzībām un biedrības misiju, gan arī labāk iepazinām viens otru. Nu pienākusi projekta aktivitāšu kārta arī Rīgai. Semināru sēriju noslēdzošajā pasākumā šonedēļ kopīgi mācīsimies runas un komunikācijas prasmi un dalīsimies iegūtajās zināšanās ar pārējiem Latvijas brīvprātīgajiem. Pēc projekta noslēguma (31.10.) visi kopīgi tiksimies, lai izspēlētu jaunizveidoto spēli un būvētu uz ieliktajiem pamatiem citus plānus un ieceres.

 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

 

Tilts uz sabiedrību

Pagājušonedēļ noslēdzies biedrības "Bona fide Latvia" projekts "Tilts uz sabiedrību". Projekta mērķis ir sniegt atbalstu brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem, kuri strādā ar notiesātiem cilvēkiem Rīgas Centrālcietumā un Rīgas pilsētā. Projekta laikā īstenoti divi, sociālā uzņēmuma kafejnīcā "RB cafe" notikuši brīvprātīgo apmācību semināri, sagatavojot brīvprātīgos sociālā atbasta darbam, pārrunāta un pilnveidota koordinēšanas sistēma, izveidots rīcības plāns tuvākajai nākotnei. Semināru rezultātā esam kļuvuši bagātāki ar zināšanām un nākotnes darba vīziju.
Par semināra atziņām. Mēdz teikt, ka bērnudārzā grūtākais jautājums audzinātājām ir "kāpēc?". Taču arī pieaugot mums šis jautājums ir ne mazāk svarīgs, darot jebko, kas mūsu dzīvē svarīgs. To var jautāt un pārjautāt gan par mūsu profesionālo darbu, gan par brīvā laika pavadīšanas veidiem, gan par uzstādītajiem dzīves mērķiem. Bieži arī biedrības brīvprātīgajiem jautā "kāpēc" - mēs vēlamies darīt kaut ko tik (šķietami) izaicinājumiem bagātu - darbu ar notiesātajiem? - kāpēc strādājam, ja ir daudzas (šķietami) interesantākas jomas? - kāpēc mēs ticam, ka mūsu darbam ir jēga? Svarīgākā atbilde uz šo jautājumu ir - "mēs ticam sev". Brīvu sabiedrību var veidot tikai brīvi cilvēki un brīvprātīgais darbs ir veids kā šo brīvību sasniegt, apliecināt ticību tam, ka esam mūsu dzīves, sabiedrības un pilsētas veidotāji.
Šīs atziņas un arī praktiskas vadlīnijas brīvprātīgo darbam ietvertas projekta ietvaros izveidotajā brīvprātīgo līdzgaitnieku rokasgrāmatā, kas kalpos par līdzgaitnieku ceļvedi turpmākajā biedrības darbā Rīgā un ārpus tās.
 
 
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros
 
 

JAUNS SĀKUMS ATTĪSTĪBAI

 

Pagājušo sestdien, 11.jūlijā, ar semināru, kas veltīts sociālā darba jautājumiem esam uzsākuši  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Tilts uz sabiedrību” aktivitātes. Semināra ietvaros brīvprātīgajiem lektore, sociālā darbiniece Rita Karpinska skaidroja Rīgā pieejamās atbalsta iespējas cilvēkiem pēc ieslodzījuma. Dažādās modelētās situācijas pārrunājām arī risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem saskaras cilvēki, iekļaujoties sabiedrībā pēc soda izciešanas.

Projektā plānots arī otrs seminārs, kuru organizēsim biedrības darba uzlabošanai, kā arī brīvprātīgajiem paredzētas rokasgrāmatas izstrāde.

Projekts ilgst no 2020.gada 23.marta līdz 2020.gada 18.septembrim.

Page 1 of 2