Mūsu brīvprātīgo stāsti

Kāpēc strādāt brīvprātīgi ar likumpārkāpēju? Kristas, Ēvalda un Uvas viedokļi.
Videomateriāli tapuši ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Atbalsti ar savu balsi!

Biedrība "Bona fide Latvia" uzsākusi iniciatīvu par grozījumiem normatīvajos aktos, aicinot sekmēt bijušo likumpārkāpēju iekļaušanos sabiedrībā. Šobrīd vairāki likumi nosaka nepamatoti stingrus profesionālos ierobežojumus cilvēkiem, kuri jebkad sodīti par tīšiem likumpārkāpumiem. Kļūdīties var ikviens, taču svarīgi, lai cilvēks savas dzīves laikā var apliecināt izmaiņas savā dzīvē un iegūt vienlīdzīgas tiesības ar pārējiem. Atbalsti ar savu balsi!

Jaunumi

PROJEKTA "LĪDZGAITNIEKI DROŠĀKAI SABIEDRĪBAI" ĪSTENOŠANA

Kopš 2019.gada 20.jūnija biedrība īsteno projektu „Līdzgaitnieki drošākai sabiedrībai”, kura mērķis ir izveidot biedrības atbalstītāju un brīvprātīgo tīklu visā Latvijā, kā arī ar publikācijām un reklāmu (elektroniskajiem baneriem un rakstiem) plašsaziņas līdzekļos piesaistot jaunus brīvprātīgos. Projekta ietvaros paredzēts informēt sabiedrību par brīvprātīgā darba iespējām ar notiesātajiem, laužot stereotipus un stiprinot biedrības darbu, tostarp izveidojot biedrības mājaslapu. Projekta noslēgums ir 2019.gada 31.oktobris.

Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10764&Itemid=271&lang=lv

Page 2 of 2